Psychoterapie

uzdravuje

A- A A+

ObDA - Obec Daseinsanalytická

ObDA je zkratka názvu spolku Obec Daseinsanalytická. Od r. 2011 je registrovaným spolkem sdružujícím fenomenologicky a existencionálně orientované psychoterapeuty, filosofy a jiné odborníky. Spolek se hlásí k tradici Evropy, ke kulturně rozvinutou péči o duševní zdraví jedince, k Daseinsanalytické psychoterapii. Členové spolku profesionálně pečují o zdraví, dbají ctností a vkusu. Nejsou zdravotní službou, ale hlásí se k péčí o zdraví ve smyslu Občanského zákona 89/2013 Sb., Zákon občanský zákoník, Péče o zdraví, §2636 - §2651. 

Občané Obce Daseisanalytické se shodnou v názoru, že psychoterapie je samostatným léčebným oborem, jsou vázáni etickým kodexem a Štrasburskou deklarací psychoterapie. V prosazování samostatnosti psychoterapie hájíme původní šíři psychoterapeutických postojů a dnešní bohatství rozdílností psychoterapeutických oborů a modalit. Hledíme jim fenomenologicky rozumět. V institucionální rovině spolků spolupracujeme s Českou asociací pro psychoterapii.

Odmítáme snahu redukovat veškerou psychoterapii na klinickou léčbu a vědu. Domníváme se, že psychoterapie nevyhnutelně přesahuje klinické lůžko a lékařské koncese, do celistvosti světa a existence.

Zájemci o psychoterapeutickou péči si mohou vybrat ze zde prezentovaných psychoterapeutů toho, který by si podle jejich úsudku mohl zasloužit jejich důvěru.

Podobně smýšlejícím kolegům a zájemcům o psychoterapii nabízíme spoluúčast při formování psychoterapeutického prostoru, případně také stále ještě nezpoplatněné členství ve spolku Obce Daseinsanalytické.

 

O SLOVECH

Tereza Saxlová

 

Drobné vločky

rozvířené vánicí

pomalu usedají

a pokrývají

černou střechu mého světa

Beru je do dlaní

hýčkám je jako kamínek od jezera

které mě kdysi okouzlilo

svou rozmáchlou vodní hladinou

Přiléhavá slova nikdy nebolí

nezarývají se do masa zastydlého těla

ale provrtávají černozem, v níž je uvězněno

Když máme mlčet, raději mluvme

A tak já mluvím o řeči, která je živější než tělo

a ta řeč si kolikrát taky vede svou:

„Jmenovat znamená otevírat prostor

Pojmenovaná marnost není marná

Pojmenování světla zvyšuje lesk

Pojmenováním nectnosti nectnost přestává být bezuzdná.“

Ze všeho nejhorší je bezhlesá pustina duše

Klaviatura zavěšená ve vzduchoprázdnu

se břitce rozezněla

zvonkohrou