%PM, %17 %705 %2016 %15:%zář

Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

Napsal(a)
Číst 1255 krát
Mgr. Jana Plátová, Ph.D., Olomouc

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu MU v Brně (2000 Mgr., 2007 Ph.D.) a Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP v Olomouci (2011 Mgr.). Profesionálně se zabývám starokřesťanskou literaturou – podílím se na českém překladu Klementa Alexandrijského a na překladu septuagintní verze knihy Izajáš –, kromě toho na obou výše zmíněných fakultách vyučuji. Přehled mé publikační činnosti lze shlédnout zde: http://www.cmtf.upol.cz/menu/struktura-cmtf/katedry/katedra-biblickych-ved/menu/vseobecne-informace/mgr-jana-platova-phd/

 

Jsem vdaná, spolu se svým manželem žiji v Olomouci, máme jednoho syna.

 

Můj zájem o psychoterapii začal v souvislosti s řadou životních změn, k nimž jsem se odhodlala kolem 30. roku svého života. Nejsem příznivcem ideologií a ideologizování; nejsem striktním zastáncem jediného psychoterapeutického přístupu. V psychoterapii oceňuji poctivost, smysl pro zdraví a otevřenost k životu. Daseinsanalytická psychoterapie je mi blízká svou návazností na fenomenologickou filozofickou tradici, pozitivním vztahem ke světu a smyslem pro uvědomování si daru lidské svobody; v neposlední řadě také tím, že nedává přílišný důraz na diagnostiku duševních obtíží klienta. V letech 2011-14 jsem absolvovala tříletý PCA výcvik pro pomáhající profese, organizovaný Diakonií ČCE.  

 

 

Přestože zatím nemám vzdělání potřebné k samostatnému výkonu psychoterapeutické praxe, věnuji se (v rámci křesťanského společenství) práci s lidmi, při níž z různých psychoterapeutických přístupů, především ovšem z vlastních zkušeností s psychoterapií,  čerpám. V současné době zakládám spolu s Mgr. Alešem Kalinou podpůrnou svépomocnou skupinu ke vzájemné podpoře vlastního zdraví a zkvalitnění služby druhým. Skupina se bude scházet zhruba 1x měsíčně v Pardubicích. Více informací na adrese: janaplatova@seznam.cz